Dokumentacja kontenerów

Poniżej zamieszczamy dokumenty dostarczane wraz z kontenerami. Są to instrukcje obsługi, Świadectwa Kontroli Jakości i dokumenty związane z instalacjami kontenera – protokoły badań. W przypadku dostarczania kontenerów z wyposażeniem dodatkowym, np. klimatyzatorami, urządzeniami AGD, urządzeniami sanitarnymi do każdego z tych urządzeń dostarczana jest również dokumentacja w postaci Instrukcji obsługi i Kart gwarancyjnych.

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI I DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Plik do pobrania

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KONTENERÓW

Plik do pobrania

PROTOKÓŁ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ KONTENERA

Plik do pobrania

WNIOSKI Z POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH KONTENERA

Plik do pobrania

PROTOKÓŁ BADANIA WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWO-PRĄDOWEGO W KONTENERZE

Plik do pobrania

PROTOKÓŁ BADANIA STANU IZOLACJI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH W KONTENERZE

Plik do pobrania