Dokumentacja kontenerów

Poniżej zamieszczamy dokumenty dostarczane wraz z kontenerami. Są to instrukcje obsługi, Świadectwa Kontroli Jakości i dokumenty związane z instalacjami kontenera – protokoły badań. W przypadku dostarczania kontenerów z wyposażeniem dodatkowym, np. klimatyzatorami, urządzeniami AGD, urządzeniami sanitarnymi do każdego z tych urządzeń dostarczana jest również dokumentacja w postaci Instrukcji obsługi i Kart gwarancyjnych.

Instrukcja użytkowania kontenerów do 3 kondygnacji.

Plik do pobrania

Świadectwo Kontroli Jakości i Deklaracja Zgodności.

Plik do pobrania