badania nieniszczące spoin

  • Badania poprawności złączy spawanych
  • Wykrywanie wad materiałowych
  • Wykrywanie nieciągłości spoin spawanych
  • Badanie spawów

Badanie spoin konstrukcji stalowych i ram kontenerów

Konstrukcje stalowe stanowiące podstawę budowy większych obiektów: hal magazynów, hal produkcyjnych pełnią bardzo ważną rolę – zapewniają nośność całej budowli. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie na etapie produkcji, montażu czy już w okresie eksploatacji czy dana konstrukcja stalowa lub jej elementy spełniają postawione im wymagania wytrzymałościowe i konstrukcyjne.

W tym celu wykonuje się odpowiednie badania konstrukcji stalowych przewidziane normami mające określić stan ważnych elementów konstrukcji lub ich newralgicznych połączeń. Do tych ostatnich należą spoiny wykonane poprzez położenie spawów w miejscach styku elementów konstrukcji stalowych. Spawy wykonywane nawet przez wykwalifikowanego pracownika, z użyciem nowoczesnych maszyn i z wykorzystaniem odpowiednich do tego celu przeznaczonych materiałów mogą jednak posiadać wady mające negatywny wpływ na wytrzymałość mechaniczną całej konstrukcji.

Badania spawów wykonuje się międzyoperacyjnie, podczas wykonywania konstrukcji stalowej, a także odbiorczo – po zespawaniu konstrukcji, ale jeszcze przed jej montażem. Bada się również konstrukcje stalowe będące już w eksploatacji w celu wykrycia potencjalnych pęknięć, rozwarstwień czy korozyjnej utraty grubości mającej skutek w osłabieniu wytrzymałości mechanicznej konstrukcji. Badania takie są wtedy jednym z elementów oceny stanu technicznego konstrukcji.

Spawy są połączeniami nierozłącznymi, więc najlepszą metodą ich sprawdzenia jest wykonanie badania w sposób nie naruszający jego ciągłości – są to tzw. badania nieniszczące. Taką możliwość oferuje szybka, wygodna i wiarygodna metoda ultradźwiękowa polegająca na pomiarze fali dźwiękowej wpuszczonej w materiał i następnie odbitej lub rozproszonej na nieciągłości materiału. Przy pomocy Defektospou Ultradźwiękowego można zdiagnozować większość najbardziej niebezpiecznych wad materiałowych: nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych i podpowierzchniowych wraz z ich wielkością i lokalizacją w badanym elemencie. Do zalet badań ultradźwiękowych należy jej dokładność, szybkość, łatwość wykonywania, korzystna cena, a w przeciwieństwie do badań radiograficznych także brak szkodliwego wpływu na zdrowie badającego pracownika. Metoda ultradźwiękowa nadaje się do badania różnych najczęściej stosowanych materiałów – stali konstrukcyjnej różnych rodzajów i o różnym zastosowaniu a także aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi i innych metali kolorowych oraz materiałów kompozytowych a nawet drewna czy tworzyw ceramicznych.

Cena badania spoin

Zapytaj o badania nieniszczące!

Posiadając mi. defektoskop Krautkramer USM35X oraz przeszkoloną wykwalifikowaną kadrę mogącą wykonać nieniszczące badania ultradźwiękowe produkowanych przez nas konstrukcji stalowych i kontenerów. Świadczymy również usługi badań spoin i spawów na rzecz innych podmiotów które muszą wykonywać takie badania. Wykonujemy także na zlecenie badania użytkowanych już konstrukcji stalowych w celu oceny ich stanu technicznego. Badania te wykonywane są w zakresie tzw. rynku dowolnego.