kontener Medyczny

Kontener medyczny, Kontener pierwszej pomocy

Kontener medyczny czy kontener pierwszej pomocy produkcji Weldon przeznaczone są do szybkiego zapewnienia warunków niesienia pomocy medycznej bezpośrednio w miejscu zdarzenia lub w jego bliskiej odległości.

Kontenery pierwszej pomocy mogą zostać wyposażane w dowolnie wskazane wyposażenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

Zgodnie z wymogami dla pomieszczeń sanitarnych instalowane są:

 • umywalka
 • szafki
 • ramię na nosze
 • nosze próżniowe
 • fotel obrotowy
 • stół na instrumenty
 • mobilny statyw na kroplówki
 • wszelki niezbędny sprzęt sanitarny, medyczny i techniczny do zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Kontenery medyczne minimalizacja zakażenia chorobą COVID-19

Szpitale wzbogacają się o nowoczesne rozwiązania, które wspierają personel medyczny w walce z pandemią. Mobilne kontenery przekazywane szpitalom mogą mieć szerokie zastosowanie, począwszy od izby przyjęć z punktem diagnostycznym dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19, aż po izolatoria.

Mobilna izba przyjęć z kontenerów

Kontenerowa izba przyjęć mieści się w mobilnym kontenerze, który w każdej chwili można łatwo zaadaptować na punkt sanitarny, punkt poboru wymazów, izolatorium, a łączony z innymi kontenerami może tworzyć większe obiekty jak oddziały szpitalne czy przychodnie. Stosowane materiały umożliwiają częste przeprowadzanie dezynfekcji. Rozwiązanie jest optymalne do diagnostyki, jak również do leczenia osób z zakażeniem COVID -19.

Weldon – kontenery stosowane w ograniczaniu COVID -19

To kolejne kontenery realizowane przez Weldon. Zaletą rozwiązań jest możliwość wyłączenia pacjentów z podejrzeniem COVID-19 z bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, zwłaszcza z tak dziś niezastąpionym personelem medycznym. Dzięki mobilnej izbie przyjęć czy innym typem kontenera, ryzyko zakażeń powinno zostać zminimalizowane.

Oferta, cena, projekt

Zapytaj o kontener medyczny!

Typy kontenerów stosowane w profilaktyce COVID-19

 1. kontenery dla ratowników medycznych
 2. kontenery medyczne
 3. kontenery do pobierania wymazów
 4. izolatoria dla osób zakażonych
 5. kontenery przejściowe
 6. kontenerowe odziały szpitalne
 7. kontenery do selekcji pacjentów
 8. kontenery do triażu przy szpitalnych oddziałach ratunkowych
 9. kontenery do kwarantanny