kontener Medyczny

kontenery

Kontener medyczny, Kontener pierwszej pomocy

Kontener medyczny czy kontener pierwszej pomocy produkcji Weldon przeznaczone są do szybkiego zapewnienia warunków niesienia pomocy medycznej bezpośrednio w miejscu zdarzenia lub w jego bliskiej odległości.

Kontenery pierwszej pomocy mogą zostać wyposażane w dowolnie wskazane wyposażenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

Zgodnie z wymogami dla pomieszczeń sanitarnych instalowane są:

  • umywalka
  • szafki
  • ramię na nosze
  • nosze próżniowe
  • fotel obrotowy
  • stół na instrumenty
  • mobilny statyw na kroplówki
  • wszelki niezbędny sprzęt sanitarny, medyczny i techniczny do zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Kontenery medyczne minimalizacja zakażenia chorobą COVID-19

Szpitale wzbogacają się o nowoczesne rozwiązania, które wspierają personel medyczny w walce z pandemią. Mobilne kontenery przekazywane szpitalom mogą mieć szerokie zastosowanie, począwszy od izby przyjęć z punktem diagnostycznym dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19, aż po izolatoria.

Mobilna izba przyjęć z kontenerów

Kontenerowa izba przyjęć mieści się w mobilnym kontenerze, który w każdej chwili można łatwo zaadaptować na punkt sanitarny, punkt poboru wymazów, izolatorium, a łączony z innymi kontenerami może tworzyć większe obiekty jak oddziały szpitalne czy przychodnie. Stosowane materiały umożliwiają częste przeprowadzanie dezynfekcji. Rozwiązanie jest optymalne do diagnostyki, jak również do leczenia osób z zakażeniem COVID -19.

Weldon – kontenery stosowane w ograniczaniu COVID -19

To kolejne kontenery realizowane przez Weldon. Zaletą rozwiązań jest możliwość wyłączenia pacjentów z podejrzeniem COVID-19 z bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, zwłaszcza z tak dziś niezastąpionym personelem medycznym. Dzięki mobilnej izbie przyjęć czy innym typem kontenera, ryzyko zakażeń powinno zostać zminimalizowane.

Oferta, cena, projekt

Zapytaj o kontener medyczny!

Kontenery stosowane w profilaktyce COVID-19