wynajem kontenerów

kontenery

Kontenery na wynajem – Rzeszów, Kraków, Warszawa, Katowice

Zmieniający się rynek coraz bardziej dostrzega potrzebę stosowania rozwiązań praktycznych i korzystnych ekonomicznie. Przykładem tego typu jest rozwój usług wynajmu kontenerów i budynków modułowych.
Kontenery, a zwłaszcza kontenery budowlanemorskie wykorzystywane jako kontenery magazynowe są jednym z wielu elementów infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia inwestycji budowlanych, inwestycji drogowych i kolejowych. Prace budowlane prowadzone są przez ściśle określony okres czasu, co determinuje potrzebę szybkiego i łatwego wynajmu niezbędnego sprzętu. Przykładem są wynajmowane kontenery, które adoptowane są do różnych funkcji. Zabezpieczają pracownikom niezbędne potrzeby socjalne, mieszkaniowe, chronią wartościowy sprzęt i narzędzia. Umożliwiają np. postawienie tymczasowego hotelu pracowniczego w bliskim sąsiedztwie realizowanej inwestycji . Takie rozwiązanie pozwala uniknąć problemów z zakwaterowaniem pracowników i kosztownych na miejsce inwestycji.

Realizujemy wynajem poniższe typy kontenerów:

Budynki kontenerowe z wynajmowanych kontenerów

Każda znacząca inwestycja budowlana nie obejdzie się bez biura budowy wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną, salą narad czy szatniami.
Wynajmowany budynek kontenerowy doskonale spełnia te wymagania, zapewniając komfort pracy oraz poprawiając jej organizację. Dodatkowo dzierżawienie lub wynajmowania kontenerów posiada też walor ekonomiczny, gdyż każdorazowo budynek dostosowany jest ściśle określonych potrzeb – może być dowolnie pomniejszany lub przez dodawanie modułów – powiększany. Kontenery wynajmowane są na okres prowadzonego kontraktu, a po jego zakończeniu budynek jest demontowany i transportowany na plac kontenerowy, gdzie poddawany jest pracom serwisowym i ewentualnie remontowi.

Zalety wynajmu kontenerów:

  • niska cena wynajmu kontenerów
  • krótki czas realizacji
  • dowolna konfiguracja modułów
  • mobilność
  • łatwa aranżacja kontenera
  • profesjonalny serwis kontenerów w całej Polsce

Wynajmowane kontenery mogą być użytkowane jako:

Cena wynajmu kontenerów

Zapytaj o wynajem kontenerów!

Wynajem kontenerów na terenie Polski

W zależności od preferencji klienta, kontenery mogą być sprzedawane, oddawane w leasing lub wynajmowane.