słupy energetyczne

Konstrukcje dla energetyki zawodowej

Produkcja słupów energetycznych

Wykonujemy różnego rodzaju konstrukcje stalowe dla obiektów energetyki zawodowej. Obecnie każdego miesiąca jesteśmy w stanie wyprodukować około 1000 ton elementów różnych konstrukcji, w tym: słupów energetycznych i różnego typu konstrukcji wsporczych. Tak duża wydajność to efekt zoptymalizowanej produkcji w dwóch zakładach wykorzystujących nowoczesny park maszynowy, lakiernię, ocynkownię ogniową oraz odpowiednio przygotowane do składowania ciężkich elementów place magazynowe.

W naszej ofercie dla branży energetycznej znajdują się konstrukcje słupów elektroenergetycznych przystosowanych do przesyłu prądu o napięciu 110kV, 220kV i 400 kV, konstrukcje wsporcze aparatury przeznaczone do użycia na stacjach elektroenergetycznych, konstrukcje zaprojektowane z myślą o liniachstacjach elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze pod aparaturę elektrotechniczną, jak transformatory, wsporniki, elementy przyłączeniowe i izolatory, a także konstrukcje pomocnicze wykorzystywane w infrastrukturze pomocniczej stacji oraz linii elektroenergetycznych, przystosowane do działania w pełnym zakresie napięć.

W naszych zakładach ze względu na technologię wykonania produkujemy różne typy słupów kratowych oraz pełną paletę konstrukcji stalowych dla energetyki, jak bramki liniowe, podwyższenia, wsporniki, wzmocnienia i kotwy.

Konstrukcje dla wszelkich obiektów energetycznych wykonane ze stali ocynkowanej gwarantują naszym klientom wysoką jakość i odporność na korozję.

Posiadamy umowę licencyjną z firmą Energoprojekt Kraków oraz Energoprojekt Poznań na wytwarzanie słupów kratowych serii EB24, EBW24, EOW24, EO24, PSK-1/240, PSK-2/240.

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcjami wsporczymi nazywamy ocynkowane konstrukcje stalowe, zaprojektowane i wykonane z myślą o prowadzeniu za ich pomocą napowietrznych przewodów linii elektroenergetycznych.

Aby konstrukcje wsporcze mogły spełniać swoje zadanie, muszą być do niego właściwie przystosowane zarówno pod względem wytrzymałości mechanicznej, jak i izolacyjności elektrycznej.

Najczęściej spotykanym przykładem takich konstrukcji są słupy elektroenergetyczne osadzone w gruncie bezpośrednio lub z wykorzystaniem fundamentów. Konstrukcję słupa energetycznego tworzą połączone ze sobą w odpowiedniej kolejności gorącowalcowane kątowniki stalowe. Są one dostarczane na miejsce realizacji, odpowiednio zabezpieczone, a następnie skręcane.

Linia elektroenergetyczna poza słupami elektroenergetycznymi wyposażona jest w kratownicowe bramki podtrzymujące przewody, krańcowe i pośrednie stacje elektroenergetyczne oraz wykorzystywane w pracach remontowych wzmocnienia i podwyższenia słupów.

 

Rodzaje słupów energetycznych

Podział ze względu na przenoszone napięcie:

 1. średniego napięcia,
 2. wysokiego napięcia,
 3. najwyższego napięcia.

Podział funkcjonalny słupów energetycznych:

 1. przelotowe (P),
 2. odciągowe,
 3. narożne (N),
 4. odporowe (O),
 5. skrzyżowaniowe (S),
 6. krańcowe (K),
 7. rozgałęźne (R),
 8. wielofunkcyjne np.
 9. odporowo-narożne (ON),
 10. rozgałęźno-odporowo
 11. krańcowe (ROK).

Innym rodzajem konstrukcji wsporczych są tzw. wsporniki, czyli elementy przytwierdzane do dużych budowli. Wsporniki mogą być osadzane m.in. na ścianach budynków lub też występować jako elementy zamontowane na konstrukcjach nośnych mostów.

 

Konstrukcje dla telekomunikacji

Branża telekomunikacyjna należy do najdynamiczniej rozwijających się gałęzi światowej gospodarki. Z uwagi na tempo, w jakim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zwiększają swoją ofertę i obszar działania, a także ze względu na ilość wprowadzanych do użytku innowacyjnych rozwiązań technologicznych, branża ta wykazuje ciągłe zapotrzebowanie na wszelkiego typu konstrukcje umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie całej sieci połączeń.

Nasza firma posiada w swojej ofercie konstrukcje dla telekomunikacji, w tym konstrukcje wież nadawczo-przekaźnikowych, kratowe i prętowe konstrukcje wież i masztów telekomunikacyjnych, wykonywanych z przeznaczeniem dla operatorów telefonii komórkowej oraz konstrukcje stacji przekaźnikowych, stalowych wież kratowych, stacji bazowych, masztów antenowych do instalacji w terenie lub na dachach budynków. Wszystkie wymienione wyżej elementy wykonywane są z wysokiej jakości stali ocynkowanej, dzięki czemu odznaczają się dużą odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Produkcja słupów energetycznych odbywa się w dwóch zakładach produkcyjnych, wyposażonych w nowoczesny park maszynowy, lakiernię oraz utwardzone place magazynowe.

Oferta na słupy energetyczne

Konstrukcje dla obiektów energetyki zawodowej:

 • Stalowe ocynkowane konstrukcje słupów elektroenergetycznych dla napięcia 110kV, 220kV 400kV.
 • Stalowe ocynkowane konstrukcje wsporcze aparatury dla stacji elektroenergetycznych o napięciu 110kV, 220kV i 400kV.
 • Stalowe ocynkowane konstrukcje dla linii i stacji elektroenergetycznych dla napięcia 15kV.
 • Pozostałe stalowe ocynkowane konstrukcje pomocnicze dla infrastruktury stacji i linii elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć.

Konstrukcje dla telekomunikacji:

 • Stalowe ocynkowane konstrukcje wież nadawczo – przekaźnikowych.
 • Stalowe ocynkowane konstrukcje masztów telekomunikacyjnych dla telefonii komórkowej wykonywane jako kratowe i prętowe.
 • Stalowe ocynkowane konstrukcje masztów antenowych terenowych lub instalowanych na dachach budynków.

Nasza kadra:

 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE),
 • Zespół konstruktorów i technologów,
 • Specjaliści z zakresu badań nieniszczących VT2, UT2, UTT, MT2,
 • Wykwalifikowani spawacze z uprawnieniami.
Zabezpieczenia antykorozyjne:
 • Malarnia o powierzchni 2 500 m²,
 • Zakład Cynkowania Ogniowego Weldon.

Cynkowanie ogniowe wg. normy PN-EN ISO 1461 na nowoczesnej linii produkcyjnej wyposażonej w wannę o wymiarach: L=7m x b=1,5m x H=2,8m, co umożliwia cynkowanie konstrukcji o maksymalnych wymiarach zewnętrznych : L = 6,9m x B=1,4m x H=2,4m i wadze 3 ton.
Możliwości cynkowania – 100 ton na dobę.

Oferta, cena, projekt

Zapytaj o słupy energetyczne!

Realizacje – słupy energetyczne

 1. Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. konstrukcje słupów kratowych: linia 400 kV – 8 000 ton
 2. Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. konstrukcje kotew fundamentowych: linia 400 kV – 540 ton
 3. IDS BUD S.A. – konstrukcje słupów linii 400 kV – 3 500 ton
 4. Mostostal Zabrze – słupy kratowe – 450 ton
 5. Pinggao Group CO. Ltd. – konstrukcje kotew fundamentowych: linia 400 kV – 340 ton
 6. Pinggao Group CO. Ltd. konstrukcje słupów kratowych: linia kV – 2230 ton
 7. Pinggao Group CO. Ltd. konstrukcje słupów kratowych i konstrukcji wsporczych: stacja 400/110 kV – 690 ton
 8. Elfeko S.A. – dostawa słupów 110kV
 9. ZPRE Jedlicze – dostawa słupów 110kV
 10. Mostostal Zabrze – Holding S.A. – dostawa słupów kratowych
 11. Mostostal Zabrze – Holding S.A. – dostawa słupów rurowych.