kontenery trenażery

  • Trenażery dla Straży Pożarnej

  • Trenażery dla Wojska

  • Adaptacje kontenerów morskich 

  • Strzelnice ćwiczebne w kontenerze 

  • Hotele z kontenerów morskich

kontenery

Trenażery z kontenerów morskich dla Państwowej Straży Pożarnej

Wyprodukowaliśmy trenażery z kontenerów do gaszenia pożarów wewnętrznych dla Ośrodków Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pierwszy i jednocześnie wzorcowy prototyp został postawiony na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, po jego pozytywnym odbiorze wykonano kolejne trenażery w 18 lokalizacjach.

Trenażery zlokalizowane są w Ośrodkach Szkolenia Komend Wojewódzkich PSP w Bornem Sulinowie, Lublinie, Sieradzu, Pionkach, Nisku, Łapach, Słupsku, Łubiance, Komendach Powiatowych/Miejskich PSP w Miliczu, Gorzowie Wielkopolskim, Warszawie, Katowicach, Poznaniu oraz w bazie SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim i na poligonach Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Produkcja i budowa trenażara z kontenerów morskich

Trenażery składają się z modułu ogniowego (komora ogniowa + pomieszczenia) oraz modułu taktycznego imitujący budynek. Moduł ogniowy stanowi jeden kontener z komorą ogniową, zaś moduł taktyczny składa się z ośmiu połączonych ze sobą kontenerów. Oba moduły tworzą funkcjonalną imitację budynku mieszkalnego, zaadaptowanego do nauki i doskonalenia zawodowego strażaków. Podstawą konstrukcyjną są kontenery morskie 20 i 40 stopowe.

Oddane trenażery są przewidziane przede wszystkim do realizacji „Programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”, jak również do realizacji procesu kształcenia instruktorów prowadzących zajęcia z gaszenia pożarów wewnętrznych jak również do wsparcia procesu doskonalenia zawodowego strażaków PSP i OSP.

Uniwersalna konstrukcja trenażera pozwala na realizację szeregu innych dodatkowych elementów szkoleń, np. z dziedziny ratownictwa wysokościowego, chemicznego czy poszukiwawczo-ratowniczego. Trenażer tworzy zwartą powierzchnię dydaktyczno – naukowo – treningową .

W jego zakresie wyodrębniono następujące części funkcjonalne:

  • komponent ogniowy: obszar paleniska, obszar ćwiczebny,
  • komponent taktyczny: schody zewnętrzne, schody wewnętrzne,
  • pomieszczenia do ćwiczeń,

Oferta, cena, projekt

Zapytaj o kontener trenażer!

Wykonane w naszym zakładzie trenażery z kontenerów są elementem ujednoliconej bazy dydaktycznej Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

Obiekt został zaplanowany jako obiekt modułowy, którego konstrukcja umożliwia jego szybki rozebranie, przeniesienieponowne zmontowaniedowolnym miejscu, przy stosownie przygotowanym podłożu, o określonej nośności i spadkach.

Wykonanie trenażerów dla Państwowej Straży Pożarnej czy tez domów z kontenerów morskich, biurowców z kontenerów morskich jest elementem szerszego zagadnienia, jakim jest adaptacja kontenerów morskich. Adaptacja kontenerów morskich bardzo często potocznie nazywana jest przeróbką kontenerów morskich.

Dostępność kontenerów morskich, poszukiwanie nowych trendów w architekturze oraz  rosnące potrzeby społeczne, każdego dnia odsłaniają nowe koncepcje i zastosowanie dla kontenerów morskich. Począwszy od solidnych trenażerów i kontenerów przemysłowych, kontenerów technicznych przez industrialne, nowoczesne hotele, aż po domy z kontenerów morskich po nieznane adaptacje i przeróbki kontenerów morskich. 

Zachęcamy również do zapoznania się z zakładkami adaptacja i przerabianie kontenerów morskich oraz projektowanie kontenerów i budynków modułowych.