ocynkownia Dębica

Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Ocynkownia Dębica

Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Ocynkownia Dębica wszedł do struktury spółki Weldon dzięki przeprowadzeniu skutecznej akwizycji od grupy Polimex Mostostal. Operacja nabycia zakładu została sfinalizowana po negocjacjach zakończonych w sierpniu 2013 roku.

Historia zakładu sięga połowy lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to dębicka ocynkownia powstała z inicjatywy Wytwórni Urządzeń Chłodniczych. Zakład funkcjonował jako część WUCH-PZL Dębica S.A. przez 25 lat, aż w roku 2000 został wydzielony ze spółki i rozpoczął działalność pod nazwą „Ocynkownia PZL Dębica Sp. z o.o.„. Cztery lata później przedsiębiorstwo to zostało przejęte przez Mostostal Siedlce, który po przekształceniu, już jako Polimex-Mostostal SA stał się jedną z najpotężniejszych polskich spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W czasie, gdy Ocynkownia Dębica należała do Polimexu-Mostostal, na terenie zakładu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych poprawiających zarówno jego infrastrukturę, jak i samą linię technologiczną. Dzięki tym ostatnim poważnie wzrosła moc produkcyjna ocynkowni. Obecnie Weldon Ocynkownia Dębica zabezpiecza przez cynkowanie ogniowe konstrukcje o maksymalnych wymiarach 6,9 m x 1,4 m x 2,4 m. Wiele lat doświadczeń w stosowaniu technologii cynkowania ogniowego (potwierdzonych normą PN-EN ISO 1461), a także wykorzystywanie jedynie sprawdzonych materiałów sprawiło, iż nasz zakład zyskał uznanie w kraju i na rynkach zagranicznych jako sprawdzony wykonawca powłok antykorozyjnych. Wykonane przez nas powłoki finalizują proces produkcji cynkowanego elementu nadając mu oczekiwany efekt estetyczny, ochronę przed rdzą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Cena cynkowania ocynkownia Weldon

Zapytaj o cynkowanie stali!

Cynkowanie ogniowe

Cynkowanie ogniowe, jako proces mający na celu ochronę przed korozją powodowaną działaniem powietrza i wody, znany jest na świecie od ponad 270 lat. Po raz pierwszy cynkowanie przeprowadzono we Francji, gdzie w 1742 roku odkryto możliwość pokrywania stali powłoką cynkową poprzez zanurzenie jej w kąpieli z roztopionego cynku. Mimo rewolucyjności tej metody i jej znaczenia dla wielu dziedzin przemysłu, pierwsze zakłady wykonujące cynkowanie ogniowe na duża skalę zaczęły powstawać dopiero 100 lat później, ok. 1840 roku.

Obecnie technologia cynkowania ogniowego stanowi niezwykle rozwinięty i skomplikowany proces składający się z wielu etapów, w tym aż sześciu etapów wstępnych przygotowujących elementy stalowe do zanurzenia w ciekłym roztworze cynku o odpowiedniej temperaturze.

Do etapów wstępnych zalicza się:

  1. obróbka strumieniowo-ścierna
  2. podwieszenie elementów na tzw. trawersach
  3. odtłuszczanie
  4. trawienie
  5. topnikowanie
  6. suszenie.

Dopiero po przeprowadzeniu wszystkich tych przygotowań następuje właściwe cynkowanie, a następnie studzenie rozgrzanych elementów w wodzie.