ekrany akustyczne, dźwiękochłonne i dźwiękoszczelne

Ekrany dźwiękochłonne w kolejnictwie i drogownictwie

Rosnąca ciągle ilość samochodów oraz ilość przewozów drogami naziemnymi wymusza rozbudowę sieci dróg i autostrad. To z kolei pociąga za sobą wzrost obciążenia hałasem generowanym przez samochody coraz większej ilości ludzi mieszkających w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych w miastach i poza nimi. Aby chronić ludzi przed niewątpliwie szkodliwym wpływem hałasu główne szlaki komunikacyjne muszą być osłonięte i odgrodzone ekranami akustycznymi pochłaniającymi lub odbijającymi generowany przez samochody hałas.

Ekrany akustyczne typu Zielona Ściana

Jednym z najpopularniejszych typów ekranów akustycznych służących do ochrony przed hałasem są ekrany akustyczne Zielona Ścianaprodukowane przez nas ekrany posiadają bardzo dobre parametry techniczne – wysoką izolacyjność akustyczną oraz bardzo dobrą pochłanialność hałasu. Na produkowane panele akustyczne posiadamy Krajową Ocenę Techniczną nr IBDiM-KOT-2018/0172 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Panel akustyczny Zielona Ściana Weldon 2C, zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2019-02, w zakresie reakcji na ogień uzyskał klasyfikację D-s1,d0 (trudno zapalny).

Oprócz ekranów Zielona Ściana, w ofercie posiadamy również ekrany akustyczne ze szkła akrylowego montowane w miejscach, w których wymagana jest przezroczystość ekranu akustycznego.

Ekrany akustyczne służą do ochrony przed hałasem pochodzącym od dróg i szlaków komunikacyjnych lub z terenów przemysłowych, uciążliwych zakładów produkcyjnych czy przestrzeni rozrywkowych. W razie konieczności, głównie w celu podniesienia estetyki, mogą być obsadzane roślinnością pnącą lub łączone także z innymi ekranami np. przezroczystymi wykonanymi z tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne ekranów akustycznych, szczegóły konstrukcyjne, zdjęcia z realizacji – z tymi materiałami można zapoznać się na kolejnych podstronach.

Ekrany dźwiękochłonne

Ekranami dźwiękochłonnymi nazywamy przeszkody (sztuczne lub naturalne), które ustawia się pomiędzy źródłami dźwięku, a miejscami szczególnie narażonymi na hałas (domy, osiedla mieszkalne, budynki użyteczności publicznej itp.) Na obszarze za barierą dźwiękochłonną powstaje tzw. cień akustyczny, na którym poziom hałasu zostaje odpowiednio zredukowany.

Podstawowymi parametrami fizycznymi, określającymi sprawność barier dźwiękochłonnych są:

  • izolacyjność akustyczna
  • współczynnik pochłaniania dźwięku

Izolacyjność akustyczna to inaczej ilość energii akustycznej, która jest w stanie przedostać się przez barierę dźwiękową na obszar przez nią chroniony.

Współczynnik pochłaniania dźwięków odpowiada z kolei ilości energii fali dźwiękowej, która po napotkaniu bariery odbija się w kierunku źródła hałasu.

Dla projektujących ekrany dźwiękochłonne, oprócz wymienionych parametrów fizycznych, decydujące znaczenie ma ich wysokość, długość, umiejscowienie względem źródła hałasu, a także użyte materiały i struktura powierzchni ekranu akustycznego redukująca dźwięk.

Oferta, cena, projekt paneli akustycznych zewnętrznych

Zapytaj o ekran akustyczny!