kontenery techniczne

kontenery

Co to jest kontener techniczny?

Kontener techniczny to specjalnie zaprojektowana konstrukcja, wyprodukowana zgodnie z przeznaczeniem, zamontowanym wyposażeniem i szeregiem zabezpieczeń w jego wnętrzu, zaopatrzony w specjalistyczne urządzenia wraz z armaturą i przyrządami technicznymi. Kontener techniczny posiada specjalną ramę oraz poszycie umożliwiające wielokrotne przenoszenie i wieloletnie użytkowanie. Jego budowa ułatwia bezpieczny przewóz i montaż. Jest projektowany pod konkretne warunki techniczne, technologiczne i wyposażenie wskazane przez zamawiającego.

Montaż kontenerów technicznych

Montaż specjalistycznej aparatury i urządzeń wewnątrz kontenera technicznego zazwyczaj odbywa się u Klienta, ale istnieje możliwość zabudowy urządzeń w kontenerze w naszym zakładzie produkcyjnym, gdzie nasza kadra może na bieżąco wykonywać modyfikacje w kontenerze. Dotyczy to przede wszystkim nowych, niestandardowych i skomplikowanych modułów, w których zachodzi potrzeba zastosowania indywidualnych rozwiązań.
W przypadku kontenerów technicznych produkowanych seryjnie, po zakończeniu procesu produkcji i pozytywnym odbiorze technicznym są one przygotowywane do załadunku i transportu. W miejscu docelowym kontenera, zgodnie z jego przeznaczeniem zostaje przeprowadzona instalacja wyposażenia technicznego, następnie kompletny i ponownie zabezpieczony obiekt zostaje oddany do użytku.

Kontener techniczny z kontenera morskiego

Jednym ze sposobów wykonania kontenera technicznego jest przerobienie, modyfikacja i adaptacja kontenera morskiego, poprzez dostosowanie konstrukcji kontenera i jego poszycia do danego urządzenia, zmianę jego wnętrza, a nawet zewnętrznych wymiarów.

Przed rozpoczęciem prac przygotowywany jest szczegółowy projekt i dokumentacja kontenera.

W kontenerach technicznych wykonywane są specjalne otwory techniczne, w ścianach montowane są szerokie jedno lub dwuskrzydłowe drzwi, specjalna podniesiona podłoga, czy kanały techniczne pod instalacje. Prace prowadzone są z myślą o udogodnieniu oraz montażu infrastruktury wewnątrz kontenera technicznego oraz późniejszych przeglądach i serwisie, a wszystko dla ułatwienia montażu urządzeń, późniejszego ich przeglądu czy serwisu.- to się chyba powtarza
W oknach montowane są zabezpieczające kraty i dodatkowe zamknięcia a nawet wygłuszenia ścian i podłogi kontenera.
Kontener morski po adaptacji na kontener techniczny, może być ponownie certyfikowany (CSC), jeżeli jego przeznaczenie ma być zgodne z danymi wymogami i przepisami.

Kontenery techniczne – zastosowanie

Kontenery techniczne znajdują zastosowanie jako pomieszczenia na różnego rodzaju maszynyurządzenia, jak serwerownie czy sterownie maszyn i urządzeń pracujących w sąsiedztwie np. hali produkcyjnej.

Zobacz przykładowe możliwości zastosowania kontenerów technicznych.

Produkcja kontenerów technicznych – rodzaje

 • Kontenery techniczne do zabudowy urządzeń elektrycznych i AKPiA
 • Kontenery do zabudowy rozdzielni elektrycznej
 • Kontenery do ustawienia stacji sprężonego powietrza
 • Kontenery do zabudowy urządzeń teleinformatycznych
 • Kontenery techniczne do zabudowy agregatu prądotwórczego
 • Kontenerowe agregaty prądotwórcze
 • Kontenery do agregatów prądotwórczych
 • Kontenery służące jako mobilne bazy sprężania
 • Kotłownie kontenerowe
 • Suszarnie w kontenerach
 • Kontenery do infrastruktury nawigacyjnej ang. Shelter – Container
 • Kontenery do anten i sprzętu nawigacji lotniczej
 • Kontenery serwerownie
 • Kontenery dla energetyki
 • Kontenery energetyczne
 • Kontenery dla rolnictwa
 • Kontenery dla instalacji urządzeń teletechnicznych
 • Kontenery dla urządzeń radionadawczych
 • Kontenery dla sieci telefonii komórkowych GSM
 • Kontenery dla sterowania ruchem kolejowym
 • Kontenery do aparatury w oczyszczalniach ścieków
 • Kontenery systemów łączności telekomunikacyjnej wzdłuż autostrad i linii kolejowych
 • Kontenery dla infrastruktury
 • Kontenery chłodnicze i mroźnie
 • Kontenery chłodnie
 • Kontenery chłodnicze
 • Specjalistyczne kontenery wojskowe
 • Kontenery technologiczne
 • Kontenery techniczne – myjnie
 • Kontenery techniczne do przewozu materiałów sypkich

Oferta, cena, projekt

Zapytaj o kontener techniczny!

Gdzie montowane są kontenery techniczne?

Kontenery techniczne mogą być zamontowane w każdych warunkach, jeżeli tylko podłoże spełnia określone wcześniej wymagania. Zabezpieczenia antykorozyjne kontenera pozwalają na umiejscowienie go na zewnątrz jak i wewnątrz np. hali produkcyjnej. Montowanie kontenerów powinno odbywać się jak najbliżej wszelkiej infrastruktury, żeby jego użyteczność była jak najlepsza.

Z czego zbudowany jest kontener techniczny?  

Jest to konstrukcja stalowa, wykonana z profili prostokątnychkwadratowych, odlewanych narożników morskich, kształtowników różnego rodzaju i blach. Wnętrze kontenera może być zabudowane i wyposażone we wszelakiego rodzaju podkonstrukcje, szafy techniczne i innego rodzaju elementy. Ściany kontenera, podłoga i strop kontenera mogą być ocieplone płytą warstwową lub wełną mineralną.

 Podłogi w kontenerach technicznych wykonujemy w kilku wersjach np. jako wanna olejowa dla transformatorów lub urządzeń hydraulicznych, podłoga podnoszona antystatyczna z możliwością przeprowadzania tras kablowych pod podłogą w kontenerach elektrycznych, teleinformatycznychsterowniach. Podłogi posiadają konstrukcję do bardzo dużych obciążeń przystosowanych do montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi Klienta. Kontenery techniczne mogą być wyposażone w klimatyzacjęagregat prądotwórczy. Dodatkowo można dokładać specjalne urządzenia chłodnicze zabudowane na zewnątrz kontenera, do chłodzenia specjalistycznych urządzeńmaszyn zabudowanych wewnątrz. Konstrukcja kontenera jest szczelna i odporna nie tylko na opady atmosferyczne ale również na piach i pył, a wszelkiego rodzaju przewody są przepuszczane przez specjalistyczne dławiki.

O dodatkowym wyposażeniu kontenerów można przeczytać w zakładce wyposażenie kontenerów.

Kontenery techniczne, ceny projektów, produkcja

Cena kontenera technicznego zależy od kilku istotnych czynników. Jednym z nich są prace projektowe i przygotowanie niezbędnej dokumentacji, jak: rysunek kontenera technicznego, projekt kontenera technicznego, obliczenia statyczne kontenera technicznego, dokumentacja warsztatowa kontenera technicznego.

Na cenę kontenera technicznego będzie miała wpływ kolejność wszystkich procesów i etapów produkcji, oraz wymagane materiały i użyte komponenty, jak również gabaryty konstrukcji.