Ekran akustyczny Zielona ściana

Zielona Ściana – ekran akustyczny

Ekrany akustyczne typu Zielona Ściana należą do najczęściej wykorzystywanych elementów tworzących ekrany dźwiękochłonne. Ich głównym zastosowaniem jest ochrona przed hałasem emitowanym przez transport samochodowy, kolejowy, zakłady przemysłowe i lotniska. Świetnym rozwiązaniem jest odcinanie ekranami akustycznymi prywatnych posesji od źródeł hałasu takich jak zatłoczone miejsca publiczne, place zabaw czy obiekty sportowe.

Znaczącym walorem ekranów akustycznych jest ich konstrukcja, umożliwiająca porastanie ekranu pnączami roślin, które w naturalny sposób komponują się z otaczającym środowiskiem, zawsze czyniąc go bardziej zielonym i czystszym. Dodatkowa roślinność w naszym otoczeniu to kolejne zalety. Szybko rosnące pnącza już po niedługim czasie nabywają taką ilość liści jak duże drzewo. Ma to wpływ na mikroklimat naszego otoczenia przez podniesienie wilgotności powietrza i skuteczne zatrzymanie znacznych ilości zanieczyszczeń jak spaliny, pyły i kurz. Dodatkowo w tym czasie produkują tlen tworząc nową jakość i poprawiając estetykę otoczenia. Zielone Ściany, dzięki wysokim parametrom akustycznym, dużej trwałości i wytrzymałości, doskonale chronią wszelkie zabudowania i znajdujących się w ich otoczeniu ludzi przed uciążliwymi falami dźwiękowymi o wysokim natężeniu i wszystkimi następstwami ich oddziaływania.

Panel akustyczny Zielona Ściana Weldon 2C, zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2019-02, w zakresie reakcji na ogień uzyskał klasyfikację D-s1,d0 (trudno zapalny). 

Zalety ekranu akustycznego:

  • wysokie parametry akustyczne
  • wysoka trwałość i wytrzymałość
  • ekologia – budowa przystosowana do porastania roślinnością
  • cynkowana rama ekranu
  • łatwość montażu
  • modułowość systemu
  • możliwość dopasowywania wysokości ekranów do indywidualnych potrzeb klienta
  • wysoka estetyka bariery dźwiękowej
  • relatywnie niski koszt inwestycji

Ocynkowana konstrukcja ramy, stalowa siatka zewnętrzna zabezpieczająca powierzchnię Zielonej Ściany, a także wypełnienie izolujące wraz z chroniącą go siatką z tworzywa sztucznego sprawiają, że tego typu panele akustyczne wyróżniają się niezwykłą, długoletnią trwałością i odpornością na korozję.

Oferta, cena, projekt

Zapytaj o Ekran Akustyczny!

Parametry akustyczne paneli Zielona Ściana WELDON:

 

129/1 i 145/1

Rw = 33 dB

ΔLR ≥ 27 dB (Klasa B3)

ΔLα ≥ 17 dB (Klasa A5)

 

129/2 i 145/2

Rw ≥ 31 dB

ΔLR ≥ 25 dB (Klasa B3)

ΔLα≥ 12 dB (Klasa A4)

 

129/3 i 145/3

Rw ≥ 32 dB

ΔLR ≥ 27 dB (Klasa B3)

ΔLα ≥ 9 dB (Klasa A3)

Powyższe parametry są zgodne z Krajową Oceną Techniczną nr IBDiM-KOT-2018/0172