SPAWANIE TIG

Metodą TIG spawamy:

  • Elementy ze czarnej stali
  • Konstrukcje ze stali nierdzewnej
  • Lekkie konstrukcje aluminiowe  

Popularna metoda, jeśli chodzi o procesy spawania łukowego. Proces spawania prowadzony jest z lub bez dodawania spoiwa oraz bez wywierania nacisku i stosowaniu uderzeń.

Spawanie TIG

Spawanie TIG jest jednym z podstawowych procesów przy produkcji konstrukcji ze stali czarnej, stali wysokostopowych, stali specjalnych i aluminium. Zakres spawania złączy jest bardzo szeroki, począwszy od dziesiętnych części mm do kilkuset mm, jednak ze względu na swoją małą wydajność, metoda TIG jest stosowana przeważnie do spawania cienkich blach i kształtowników.

Spawanie TIG to jarzący się łuk między elektrodą a metalem złącza. Elektroda się nie stapia, a spawacz utrzymuje stałą długość łuku. Wartość natężenia prądu nastawiana jest na źródle prądu. Spoiwo ma postać drutu i jest sukcesywnie doprowadzane do przedniego brzegu jeziorka, które jednocześnie osłaniane jest przez gaz obojętny, wypierający powietrze spod łuku. W naszej firmie stosujemy gaz osłonowy w postaci czystego argonu.

Cena spawania metodą TIG

Zapytaj o spawanie TIG!

W tej metodzie połączenie spawane uzyskiwane jest przez stopienie metalu spawanych elementów oraz materiału dodatkowego przez zastosowanie ciepła łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy elektrodą nietopliwą a spawanym przedmiotem w osłonie gazu.

Elektroda wykonana jest z wolframu i zamocowana jest w specjalnym uchwycie palnika, umożliwiającym regulację położenia elektrody i jej wymianę.

Końcówka elektrody wystaje poza dyszę gazową, a odległość dostosowana jest do warunków technologicznych. Powłoka gazu ochronnego, podawana przez dyszę palnika ma za zadanie chłodzić elektrodę i chronić ciekły metal spoiny wraz z nagrzaną strefa spawania przed dostępem gazów z atmosfery.

Gazy ochronne do spawania TIG – to gazy obojętne Ar i He oraz ich mieszanki, które mają zadanie osłaniać elektrodę nietopliwą i obszar spawania przed dostępem powietrza, jak również decyduje o napięciu łuku, kształcie spoiny oraz składzie chemicznym stopiwa.