SPAWANIE TIG

Metodą TIG spawamy:

  • Elementy ze czarnej stali
  • Konstrukcje ze stali nierdzewnej
  • Lekkie konstrukcje aluminiowe  

Popularna metoda jeśli chodzi o procesy spawania łukowego. Proces spawania prowadzony jest z lub bez dodawania spoiwa oraz bez wywierania nacisku i stosowaniu uderzeń.

Spawanie TIG

Spawanie TIG jest jednym z podstawowych procesów przy produkcji konstrukcji ze stali czarnej, stali wysokostopowych, stali specjalnych i aluminium. Zakres spawania złączy jest bardzo szeroki, począwszy od dziesiętnych części mm do kilkuset mm jednak ze względu na swoją małą wydajność jest metoda TIG jest stosowana przeważnie do spawania cienkich blach i kształtowników.

Spawanie TIG to jarzący się łuk między elektrodą a metalem złącza. Elektroda się nie stapia, a spawacz utrzymuje stałą długość łuku. Wartość natężenia prądu nastawiana jest na źródle prądu. Spoiwo ma postać drutu i jest sukcesywnie doprowadzane do przedniego brzegu jeziorka, które jednocześnie osłaniane jest przez gaz obojętny, wypierający powietrze spod łuku. W naszej firmie stosujemy gaz osłonowy w postaci czystego argonu.

Cena spawania metodą TIG

Zapytaj o spawanie TIG!

W tej metodzie połączenie spawane uzyskiwane jest przez stopienie metalu spawanych elementów oraz materiału dodatkowego przez zastosowanie ciepła łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy elektrodą nietopliwą a spawanym przedmiotem w osłonie gazu.

Elektroda wykonana jest z wolframu i zamocowana jest w specjalnym uchwycie palnika, umożliwiającym regulację położenia elektrody i jej wymianę.

Końcówka elektrody wystaje poza dyszę gazową, a odległość dostosowana jest do warunków technologicznych. Powłoka gazu ochronnego, podawana przez dyszę palnika ma za zadanie chłodzić elektrodę i chronić ciekły metal spoiny wraz z nagrzaną strefa spawania przed dostępem gazów z atmosfery.

Gazy ochronne do spawania TIG – to gazy obojętne Ar i He oraz ich mieszanki, które mają zadanie osłaniać elektrodę nietopliwą i obszar spawania przed dostępem powietrza jak również decyduje o napięciu łuku, kształcie spoiny oraz składzie chemicznym stopiwa.