kontenery magazynowe

Kontenery

Kontener jako mobilny magazyn

Kontenery magazynowe – służą do magazynowania i przechowywania towarów, produktów, maszyn, urządzeń, w celu ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz postronnymi osobami np. na budowie czy w zakładzie przemysłowym. Kontenery magazynowe stanowią uniwersalny i podręczny, a zarazem przenośny i mobilny magazyn, gotowy do wykorzystania w każdych warunkach.

Kontener magazynowy czy morski ?

Kontenerami magazynowymi określane są często również nowe lub używane kontenery morskie, ale ściślej, określenie kontenery magazynowe odnosi się do prostszych wersji tych właśnie kontenerów. Kontenery magazynowe mają niemal identyczną konstrukcję jak kontenery morskie – nie posiadają jednak certyfikatu dopuszczającego do transportu morskiego.

Drzwi kontenerów magazynowych posiadają jedną parę rygli zamykających – po tym szczególe najłatwiej można je rozpoznać. Kontenery magazynowe występują też w mniejszych rozmiarach, niż standardowe kontenery 20. Kontenery magazynowe często mają specjalnie zaprojektowaną i zainstalowaną instalację elektryczną, i oświetleniową wewnątrz, ułatwiającą korzystanie z nich w po zmroku.

Kontenery magazynowe są czasami modyfikowane i dostosowywane do określonych potrzeb – wśród najczęstszych przeróbek są:

  • wykonanie niezależnej kompletnej instalacji elektrycznej w kontenerze magazynowym – instalacja taka składa się ze skrzynki rozdzielczej wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, gniazdek, wyłączników i oświetlenia – instalacja oświetleniowa znacznie ułatwia korzystanie z kontenera w nocy, a instalacja zasilająca pozwala również wykorzystywać kontener np. jako podręczny warsztat.
  • wykonanie dodatkowych zabezpieczeń: zamknięć kontenera, krat w oknach i na drzwiach.
  • podział na część dla ludzi i część magazynową – w środku kontenera instaluje się dodatkową ściankę działową, w ścianach wycina się otwory na okno i drzwi wejściowe. Dostęp do części magazynowej odbywa się poprzez istniejące szerokie drzwi załadunkowe kontenera.
  • wykonanie dodatkowych otworów w ścianach kontenera, w których montuje się następnie okna lub drzwi.

Oferta, cena, projekt

Zapytaj o kontener magazynowy!

Transport, montaż kontenerów magazynowych

Kontenery magazynowe sprzedawane i dostarczane są na terenie całego kraju w tym w największych miastach jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Lublin, Białystok, Rzeszów, Toruń.