Spawanie MIG/MAG

Spawanie metodami MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG to najczęściej spotykane metody na rynku. Metody są również nazywane spawanie łukowe w osłonie gazowej, spawanie półautomatyczne, spawanie w osłonie CO2.

Również Weldon wykorzystuje w swojej spawalni obie metody do spawania – wykonywania wysokiej jakości połączeń elementów i konstrukcji stalowych, dla przemysłu ciężkiego, infrastruktury lotniczej, konstrukcji stalowych dla budownictwa, konstrukcji branży drogowej, kolejowej i energetycznej.

W trakcie spawania MIG/MAG impuls elektryczny dostarczany jest przez źródło prądu, które wytwarza łuk jarzący się miedzy spawaną płaszczyzną cza uchwytem spawalniczym, który podaje drut spawalniczy. Łuk elektryczny pod wpływem wysokiej temperatury stapia materiał i drut, czego efektem jest powstająca spoina. W procesie spawania drut spawalniczy jest sukcesywnie podawany przez uchwyt spawalniczy, który równocześnie w trakcie spawania podaje gaz osłonowy.

MIG/MAG różnice

Metoda spawania MIG polega na wykorzystaniu elektrody topliwej w osłonie gazu obojętnego, który nie bierze udziału w procesie spawania. Metoda spawania MAG wykorzystuje w procesie spawania elektrodę topliwą w osłonie gazu aktywnego – biorącego czynny udział w spawaniu. Gaz osłonowy w swoim składzie zawiera tlen lub aktywny dwutlenek węgla, co powoduje znacznie bardziej popularną metodę spawania MAG.

Sprzęt do spawania MIG/MAG

Posiadamy profesjonalne zestawy do spawania MIG/MAG, każdy z nich: źródło prądu, podajnik drutu, kabel masy, uchwyt spawalniczy, układ chłodzenia, butla na gaz osłonowy. Podajnik drutu- zapewnia niezbędny drut spawalniczy ze szpuli do uchwytu spawalniczego. Podajnik drutu umożliwia włączanie i wyłączanie źródła prądu, reguluje napięcie tworzone przez spawarkę oraz kontroluje przepływ gazu osłonowego. Gaz osłonowy dostarczany jest z butli gazowej. Rozgrzany podczas spawanie uchwyt spawalniczy jest chłodzony gazem.

CENA, SPAWANIE MIG/MAG

Zapytaj o spawanie MIG/MAG!

Podstawowe parametry techniki spawania MIG/MAG

  • Rodzaj i natężenie prądu
  • Napięcie łuku
  • Prędkość spawania
  • Rodzaj i natężenie przepływu gazu ochronnego
  • Średnica drutu elektrodowego
  • Długość wolnego wylotu elektrody
  • Prędkość podawania drutu elektrodowego
  • Pochylenie złącza lub elektrody

Etapy spawania metodą MIG/MAG

  • zajarzenie łuku
  • przesuwanie uchwytu spawalniczego wzdłuż rowka spoiny.

Ważne: w trakcie procesu obserwować jeziorko spawalnicze i utrzymywać w stałym położeniu uchwytu spawalniczy przy spawanym elemencie.