Misja firmy

MISJA

Misją naszej firmy jest produkowanie i wdrażanie nowoczesnych wyrobów wysokiej jakości, które odpowiadają rosnącym wymaganiom naszych klientów i udziałowców oraz przynoszą satysfakcję naszym pracownikom i społeczności lokalnej.

WIZJA

Rosnący poziom naszej kultury organizacyjnej i kompetencji naszych pracowników przełoży się na optymalną organizację pracy, najwyższą jakość naszych wyrobów, wprowadzanie innowacji, zwiększanie obrotów na rynkach krajowych i zagranicznych, a w konsekwencji na zwiększenie zysków. Nasza strategia personalna opiera się na wzajemnym szacunku, etyce zawodowej, nieustannym uczeniu się oraz wspieraniu społeczności lokalnej.

WARTOŚCI

  • Klienci, pracownicy, udziałowcy
  • Jakość, środowisko, bezpieczeństwo
  • Etyka zawodowa i szacunek
  • Nieustanny rozwój

Cenimy naszych klientów, pracowników i udziałowców. Dbamy o najwyższą jakość wyrobów. W pracy kierujemy się etyką zawodową i szanujemy się wzajemnie. Jesteśmy innowacyjni i nieustannie pracujemy nad rozwojem kapitału ludzkiego i procesów.